ઇથરનેટ મીડિયા કન્વર્ટર

 • 1000Mbps SFP Media Converter ZJ-GS03-PF

  1000 એમબીપીએસ એસએફપી મીડિયા કન્વર્ટર ઝેડજે-જીએસ03-પીએફ

  એસએફપી મીડિયા કન્વર્ટરમાં 1000 એમબીપીએસ ઇથરનેટ આરજે 45 એ 100 બીએસઈ-એફએક્સ ફાઇબરને 100 બેઝ-ટીએક્સ કોપર મીડિયામાં અથવા તેનાથી વિરુદ્ધ રૂપાંતરિત કરે છે. સિગ્નલની પહોંચને વધારવા માટે કોપર આધારિત નેટવર્કને ફાઇબર icપ્ટિકમાં અપગ્રેડ કરવા માટે એક સરળ અને આર્થિક સોલ્યુશન પ્રદાન કરો. મીડિયા કન્વર્ટર ટ્રાન્સમિશન અંતર 120KM સુધી છે. પ્લગ અને પ્લે ડિઝાઇન, ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે સરળ. તેનો ઉપયોગ એકલા, અથવા 2U 14 સ્લોટ મીડિયા કન્વર્ટર ચેસીસમાં માઉન્ટ થયેલ કેન્દ્રીય વીજ પુરવઠો સાથે થઈ શકે છે. એસએફપી મીડિયા કન્વર્ટરથી • 1000 એમબીપીએસ ઇથરનેટ આરજે 45 Features અર્ધ ઓ ...
 • 100Mbps SFP Media Converter ZJ-1100SFP

  100 એમબીપીએસ એસએફપી મીડિયા કન્વર્ટર ઝેડજે-1100 એસએફપી

  એસએફપી મીડિયા કન્વર્ટરમાં 100 એમબીપીએસ ઇથરનેટ આરજે 45 એ 100 બીએસઈ-એફએક્સ ફાઇબરને 100 બેઝ-ટીએક્સ કોપર મીડિયામાં અથવા તેનાથી વિપરિત રૂપાંતરિત કરે છે. સિગ્નલની પહોંચને વધારવા માટે કોપર આધારિત નેટવર્કને ફાઇબર icપ્ટિકમાં અપગ્રેડ કરવા માટે એક સરળ અને આર્થિક સોલ્યુશન પ્રદાન કરો. મીડિયા કન્વર્ટર ટ્રાન્સમિશન અંતર 120KM સુધી છે. પ્લગ અને પ્લે ડિઝાઇન, ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે સરળ. તેનો ઉપયોગ એકલા, અથવા 2U 14 સ્લોટ મીડિયા કન્વર્ટર ચેસીસમાં માઉન્ટ થયેલ કેન્દ્રીય વીજ પુરવઠો સાથે થઈ શકે છે. એસએફપી મીડિયા કન્વર્ટરથી • 100 એમબીએસ ઇથરનેટ આરજે 45 Features અડધા અથવા ...
 • 100Mbps Single Fiber Media Converter ZJ-3100AB

  100 એમબીપીએસ સિંગલ ફાઇબર મીડિયા કન્વર્ટર ઝેડજે -3100 એબી

  10/100 એમ ફાઇબર મીડિયા કન્વર્ટર 100 બીએસઈ-એફએક્સ ફાઇબરને 100 બેઝ-ટીએક્સ કોપર મીડિયામાં અથવા તેનાથી વિપરિત રૂપાંતરિત કરે છે. સિગ્નલની પહોંચને વધારવા માટે કોપર આધારિત નેટવર્કને ફાઇબર icપ્ટિકમાં અપગ્રેડ કરવા માટે એક સરળ અને આર્થિક સોલ્યુશન પ્રદાન કરો. મીડિયા કન્વર્ટર ટ્રાન્સમિશન અંતર 120KM સુધી છે. પ્લગ અને પ્લે ડિઝાઇન, ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે સરળ. તેનો ઉપયોગ એકલા, અથવા 2U 14 સ્લોટ મીડિયા કન્વર્ટર ચેસીસમાં માઉન્ટ થયેલ કેન્દ્રીય વીજ પુરવઠો સાથે થઈ શકે છે. • 1 પોર્ટ 10/100 એમ મીડિયા કન્વર્ટર, સિંગલ મોડ સિંગલ ફાઇબર Features અર્ધ અથવા ફુલ ...
 • 100Mbps Dual Fiber Media Converter ZJ-1100S-25

  100 એમબીપીએસ ડ્યુઅલ ફાઇબર મીડિયા કન્વર્ટર ઝેડજે-1100 એસ -25

  10/100 એમ ફાઇબર મીડિયા કન્વર્ટર 100 બીએસઈ-એફએક્સ ફાઇબરને 100 બેઝ-ટીએક્સ કોપર મીડિયામાં અથવા તેનાથી વિપરિત રૂપાંતરિત કરે છે. સિગ્નલની પહોંચને વધારવા માટે કોપર આધારિત નેટવર્કને ફાઇબર icપ્ટિકમાં અપગ્રેડ કરવા માટે એક સરળ અને આર્થિક સોલ્યુશન પ્રદાન કરો. મીડિયા કન્વર્ટર ટ્રાન્સમિશન અંતર 120KM સુધી છે. પ્લગ અને પ્લે ડિઝાઇન, ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે સરળ. તેનો ઉપયોગ એકલા, અથવા 2U 14 સ્લોટ મીડિયા કન્વર્ટર ચેસીસમાં માઉન્ટ થયેલ કેન્દ્રીય વીજ પુરવઠો સાથે થઈ શકે છે. • 1 પોર્ટ 10/100 એમ મીડિયા કન્વર્ટર, સિંગલ મોડ ડ્યુઅલ ફાઇબર Features અર્ધ અથવા પૂર્ણ ...
 • 2 Ports Ethernet to Fiber Media Converter ZJ-100102-25

  2 પોર્ટ્સ ઇથરનેટથી ફાઇબર મીડિયા કન્વર્ટર ઝેડજે-100102-25

  10/100 એમ ફાઇબર મીડિયા કન્વર્ટર 100 બીએસઈ-એફએક્સ ફાઇબરને 100 બેઝ-ટીએક્સ કોપર મીડિયામાં અથવા તેનાથી વિપરિત રૂપાંતરિત કરે છે. સિગ્નલની પહોંચને વધારવા માટે કોપર આધારિત નેટવર્કને ફાઇબર icપ્ટિકમાં અપગ્રેડ કરવા માટે એક સરળ અને આર્થિક સોલ્યુશન પ્રદાન કરો. મીડિયા કન્વર્ટર ટ્રાન્સમિશન અંતર 120KM સુધી છે. પ્લગ અને પ્લે ડિઝાઇન, ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે સરળ. તેનો ઉપયોગ એકલા, અથવા 2U 14 સ્લોટ મીડિયા કન્વર્ટર ચેસીસમાં માઉન્ટ થયેલ કેન્દ્રીય વીજ પુરવઠો સાથે થઈ શકે છે. સ્પષ્ટીકરણ • 10 / 100M 2 ફાઇબર મીડિયા કન્વર્ટરથી પોર્ટ ઇથરનેટ • અર્ધ અથવા પૂર્ણ ડી ...
 • 1000Mbps Single Fiber Media Converter ZJ-GS03A/B

  1000 એમબીપીએસ સિંગલ ફાઇબર મીડિયા કન્વર્ટર ઝેડજે-જીએસ03 એ / બી

  10/100 / 1000M ફાઇબર મીડિયા કન્વર્ટર 1000 બીબીએસઇ-એફએક્સ ફાઇબરને 1000 બેઝ-ટીએક્સ કોપર મીડિયામાં અથવા તેનાથી વિરુદ્ધ રૂપાંતરિત કરે છે. સિગ્નલની પહોંચને વધારવા માટે કોપર આધારિત નેટવર્કને ફાઇબર icપ્ટિકમાં અપગ્રેડ કરવા માટે એક સરળ અને આર્થિક સોલ્યુશન પ્રદાન કરો. મીડિયા કન્વર્ટર ટ્રાન્સમિશન અંતર 120KM સુધી છે. પ્લગ અને પ્લે ડિઝાઇન, ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે સરળ. તેનો ઉપયોગ એકલા, અથવા 2U 14 સ્લોટ મીડિયા કન્વર્ટર ચેસીસમાં માઉન્ટ થયેલ કેન્દ્રીય વીજ પુરવઠો સાથે થઈ શકે છે. • 10/100 / 1000M મીડિયા કન્વર્ટર, સિંગલ મોડ સિંગલ ફાઇબર Features અર્ધ ઓ ...
 • 1000Mbps Dual Fiber Media Converter ZJ-GS-03

  1000 એમબીપીએસ ડ્યુઅલ ફાઇબર મીડિયા કન્વર્ટર ઝેડજે-જીએસ -03

  10/100 / 1000M ફાઇબર મીડિયા કન્વર્ટર 1000 બીબીએસઇ-એફએક્સ ફાઇબરને 1000 બેઝ-ટીએક્સ કોપર મીડિયામાં અથવા તેનાથી વિરુદ્ધ રૂપાંતરિત કરે છે. સિગ્નલની પહોંચને વધારવા માટે કોપર આધારિત નેટવર્કને ફાઇબર icપ્ટિકમાં અપગ્રેડ કરવા માટે એક સરળ અને આર્થિક સોલ્યુશન પ્રદાન કરો. મીડિયા કન્વર્ટર ટ્રાન્સમિશન અંતર 120KM સુધી છે. પ્લગ અને પ્લે ડિઝાઇન, ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે સરળ. તેનો ઉપયોગ એકલા, અથવા 2U 14 સ્લોટ મીડિયા કન્વર્ટર ચેસીસમાં માઉન્ટ થયેલ કેન્દ્રીય વીજ પુરવઠો સાથે થઈ શકે છે. • 10/100 / 1000M મીડિયા કન્વર્ટર, સિંગલ મોડ ડ્યુઅલ ફાઇબર Features અર્ધ અથવા ...
 • 2U 16 Slots Rack Mount Chassis

  2 યુ 16 સ્લોટ્સ રેક માઉન્ટ ચેસિસ

  2 યુ 16 ચેસીસ ચેસિસ વિડિઓ મોડ્યુલો અને વિડિઓ / ડેટા મોડ્યુલોના 16 ટુકડાઓ સુધીના સંયોજનને સમાવી શકે છે. ચેસીસની અંદર એક પાવર શટડાઉન અને અન્ય મોડ્યુલોની નિષ્ફળતાના દખલ વિના સ્વતંત્ર રીતે કાર્યરત મોડ્યુલ બનાવવા માટે એસી 110/220 વી સ્વીચ મોડ પાવર સપ્લાય (એસએમપીએસ) ડિઝાઇન કાર્યરત છે. દરેક મોડ્યુલની ઉચ્ચ વિશ્વસનીયતા અને સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે. Con 2U 16 સ્લોટ્સ ચેસિસ મીડિયા કન્વર્ટર માટે Features ડ્યુઅલ પાવર સપ્લાય અપનાવવાથી, તેની વિશ્વસનીયતા વધશે ...
 • 2U 14 Slots Rack Mount Chassis

  2 યુ 14 સ્લોટ્સ રેક માઉન્ટ ચેસિસ

  2 યુ 14 સ્લોટ્સ ચેસિસ 10/100 એમ અથવા 10/100/1000 એમ સ્ટેન્ડ-અલોન મીડિયા કન્વર્ટર્સના 14 સેટને સમાવી શકે છે. ચેસીસની અંદર એક પાવર શટડાઉન અને અન્ય મોડ્યુલોની નિષ્ફળતાના દખલ વિના સ્વતંત્ર રીતે કાર્યરત મોડ્યુલ બનાવવા માટે એસી 110/220 વી સ્વીચ મોડ પાવર સપ્લાય (એસએમપીએસ) ડિઝાઇન કાર્યરત છે. દરેક મોડ્યુલની ઉચ્ચ વિશ્વસનીયતા અને સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે. Con 2U 14 સ્લોટ્સ ચેસિસ મીડિયા કન્વર્ટર માટે Features ડ્યુઅલ પાવર સપ્લાય અપનાવવાથી, તે રેક • સુપ ... ની વિશ્વસનીયતામાં વધારો કરશે.